hot
new
שוק הודו נקבה (ק

שוק הודו נקבה (ק"ג)

זמינות: קיים במלאי
₪30.00

תאור

שוק הודו נקבה

המחיר לק"ג, המחיר הסופי יקבע לאחר שקילה.

ניתן לבקש גם חצי קילו או יותר, מספר יחידות,  יש לרשום בשדה בקשות מיוחדות

המערכת לא מחייבת את כרטיס האשראי רק לאחר שקילה יבוצע חיוב, את פירוט החשבון תקבל/י עם קבלת הסחורה.

דגם: פריט שקיל